Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο & προστασία δεδομένων

Η δυναμική του κυβερνοχώρου αλλάζει- νέες συνδεδεμένες συσκευές, δίκτυα, υπηρεσίες και δεδομένα εμφανίζονται. Μετά από πολυετή ηγετική θέση στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και του δικαίου προστασίας δεδομένων στον τομέα της υγείας, η δικηγορική εταιρεία μας κατανοεί την αυξημένη πολυπλοκότητα των δεδομένων.
Επικεντρωνόμαστε στο να βοηθάμε τους πελάτες μας να κατανοήσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, να διατηρούν τη συμμόρφωση των διασυνοριακών διαβιβάσεων δεδομένων με την παγκόσμια νομοθεσία περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής και να κερδίζουν την εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων μερών με τη χρήση προσωπικών δεδομένων, ενώ παράλληλα εντοπίζουμε ευκαιρίες για τη βελτιστοποίηση της συμμόρφωσης, του κινδύνου. Επίσης, διεξάγουμε προγράμματα κατάρτισης και ευαισθητοποίησης σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων για τη βελτίωση των δραστηριοτήτων διαχείρισης δεδομένων των οργανισμών.
Η εταιρεία μας προσφέρει υψηλής ποιότητας νομικές συμβουλές για την οικοδόμηση προγραμμάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής προσαρμοσμένων στην ανθεκτικότητα του κυβερνοχώρου. Έχουμε μετασχηματίσει με επιτυχία εσωτερικές επιχειρηματικές διαδικασίες διαχειριζόμενοι έργα συμμόρφωσης στον κυβερνοχώρο, επιτυγχάνοντας διασφάλιση πλήρους συμμόρφωσης μιας εταιρείας με τον ΓΚΠΔ, και έχουμε συνδράμει στη διαχείριση περιστατικών αθέμιτης αποκάλυψης και κλοπής ταυτότητας, στην κοινοποίηση παραβιάσεων, στην εγκληματολογική διερεύνηση καθώς και στη διαπραγμάτευση.

Τεχνητή νοημοσύνη & ψηφιακή υγεία

Η μηχανική μάθηση, οι εφαρμογές mhealth, η φορητή τεχνολογία με τη μορφή ιατρικών συσκευών, καθώς και τα συστήματα συσκευών στενής τεχνητής νοημοσύνης και οι πράκτορες συνομιλίας θέτουν σημαντικές νομικές προκλήσεις. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να τις επιλύσετε. Η εταιρεία μας συνδράμει ενεργά εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης στους ακόλουθους ενδεικτικούς τομείς: συμμόρφωση με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων σε έργα ψηφιακής υγείας, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, πνευματική ιδιοκτησία, ευθύνη προϊόντων, τεχνολογία blockchain, ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων, έξυπνες συμβάσεις, τεχνητή νοημοσύνη και υπολογιστικό νέφος, καθώς και υποστήριξη για τη σύσταση και τη χρηματοδότηση νεοφυών εταιρειών. Είμαστε υπερήφανοι που έχουμε εργαστεί και συμβουλεύσει πελάτες δραστηριοποιούμενοι στον τομέα τεχνολογιών για εξατομικευμένη ιατρική και εμπειρογνώμονες του κλάδου για το "ψηφιακό δίδυμο" MedTech.

Συμμόρφωση σχετικά με Υγειονομική Περίθαλψη

Τα τελευταία χρόνια, οι ουσιαστικές αλλαγές στον τομέα της Υγείας οδήγησαν σε ένα κύμα προκλήσεων λόγω της δημόσιας πολιτικής, της μείωσης των κονδυλίων και της ανάγκης συμμόρφωσης με εντελώς νέους κανόνες και προϋποθέσεις. Η εταιρεία μας έχει συμβουλεύσει με επιτυχία πελάτες για Παγκόσμια Προγράμματα Συμμόρφωσης, αποτελεσματικές διαδικασίες υποβολής εκθέσεων στους αρμόδιους φορείς, νομικά καθήκοντα της διοίκησης, καθώς και για τη σύνταξη τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας (SOPs). Σε αυτό το έντονα ρυθμιζόμενο περιβάλλον, έχουμε μακρά εμπειρία στη συμβουλευτική υποστήριξη εταιρειών Βιοεπιστημών σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις τους με επαγγελματίες υγείας (HCPs) και οργανισμούς υγείας (HCOs) με ιδιαίτερη έμφαση στις απαιτήσεις διαφάνειας με την εφαρμογή προγραμμάτων καταπολέμησης της δωροδοκίας (Anti-Bribery), τη σύνταξη οδηγών δεοντολογίας και ακεραιότητας (Ethics and Integrity Guides), το σχεδιασμό συστημάτων καταγγελίας (Whistleblowing), την αποτελεσματική λειτουργία συστημάτων και υπηρεσιών τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας για τη συμμόρφωση. Επιπλέον, η ομάδα μας συχνά καλείται να δώσει εκπαιδευτικές διαλέξεις, ενημερώσεις και σεμινάρια για να κρατήσει τους πελάτες μας ενήμερους και σίγουρους για τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις και αλλαγές στη συμμόρφωση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Εταιρικά & Εμπορικά

Παρέχουμε συμβουλές με επίκεντρο το εμπόριο για την προστασία και την ανάπτυξη της επιχείρησής σας σε ένα τοπίο μεταβαλλόμενων πολιτικών προτεραιοτήτων και κυλιόμενων ρυθμιστικών κυμάτων. Βοηθάμε ενεργά πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες στον τομέα των βιοεπιστημών να ιδρύσουν θυγατρικές, υποκαταστήματα ή κοινοπραξίες στην Ελλάδα. Συμβουλεύουμε τους πελάτες μας σχετικά με τα βέλτιστα νομικά σχήματα από εταιρική και εμπορική άποψη, διαπραγματευόμαστε μεταξύ των μετόχων και συντάσσουμε συμφωνίες κοινοπραξίας που οδηγούν σε συγχωνεύσεις και εξαγορές- ιδρύουμε ελληνικές θυγατρικές για λογαριασμό ξένων επενδυτών. Παρέχουμε συμβουλές για όλα τα εταιρικά θέματα από τη σύσταση έως την εκκαθάριση. Αντιπροσώπευση, εμπορική διανομή, όροι και προϋποθέσεις συναλλαγών, συνεργασίες και κοινοπραξίες, συμφωνίες επιχορήγησης, συμφωνίες κλινικών δοκιμών, ειδικευμένοι δε σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγχωνεύσεων και εξαγορών, αναλαμβάνουμε όλες τις διατυπώσεις που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση των στόχων των πελατών μας.

Ανταγωνισμός & Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία

Η εταιρεία μας έχοντας βαθιά γνώση του δικαίου του ανταγωνισμού, προσφέρει στους πελάτες της στρατηγικές συμβουλές- έχοντας σαφή αντίληψη της αγοράς και εργαζόμενη με ακρίβεια για τις ανάγκες και τις βασικές δραστηριότητες των πελατών μας. Προσφέρουμε τόσο συμβουλευτικές όσο και δικαστικές υπηρεσίες σχετικά με το δίκαιο του ανταγωνισμού και το αντιμονοπωλιακό δίκαιο και διαθέτουμε σημαντική εμπειρία σε θέματα παράλληλου εμπορίου στον τομέα των βιοεπιστημών. Πιο συγκεκριμένα, βοηθάμε τους πελάτες μας να προβλέψουν και να αντιμετωπίσουν πιθανά ζητήματα ανταγωνισμού και αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, να πλοηγηθούν κατά τη διαπραγμάτευση των βασικών συμφωνιών και τους εκπροσωπούμε ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων και των Αρχών Ανταγωνισμού.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πελατών μας όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία ("IP") σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων πνευματικής Ιδιοκτησίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, που εκτείνεται από την προστασία δεδομένων έως τη συμμόρφωση για εταιρείες βιοεπιστημών και ιατρικής τεχνολογίας. Παρέχουμε στους πελάτες μας γενικές και στρατηγικές νομικές συμβουλές σχετικά με έργα ηλεκτρονικής υγείας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και εμπορικά μυστικά. Παρέχουμε τακτικά συμβουλές σχετικά με τα ζητήματα που προκύπτουν από πραγματικές ή πιθανές παραβιάσεις συμφωνιών αδειοδότησης. Ενώ οι ηλεκτρονικά αποθηκευμένες και μεταδιδόμενες πληροφορίες είναι εγγενώς παγκόσμιες, οι νόμοι και οι μηχανισμοί επιβολής εξακολουθούν να έχουν τα ίχνη τους στην ΕΕ και εντός των εθνικών συνόρων.

Επίλυση Διαφορών

Η εταιρεία μας διαθέτει σημαντική εμπειρία σε δικαστικές διαφορές, έχοντας αντιμετωπίσει με επιτυχία πολλές πολύπλοκες και υψηλού κινδύνου υποθέσεις ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων. Με την προληπτική μας δράση, κερδίζουμε το χρόνο να διερευνήσουμε όλες τις επιλογές και να επιλύσουμε μια διαφορά πριν αυτή κλιμακωθεί. Διαφοροποιούμαστε προσφέροντας στρατηγική επιχειρηματική σκέψη και σαφή άποψη, που εδράζεται στις νομικές μας γνώσεις. Υπερασπιζόμαστε τους πελάτες μας σε αστικές, διοικητικές, ποινικές αγωγές αντιμετωπίζοντας τις πιο περίπλοκες διαφορές τους. Επιπλέον, διαθέτουμε εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα διατροφής, υγείας και ιατρικών αξιώσεων. Η εταιρεία μας έχει ασχοληθεί με επιτυχία με την ευθύνη και την ασφάλεια προϊόντων, την κλινική αμέλεια, τις παραβιάσεις και τις καταγγελίες συμφωνιών, τις οικονομικές αξιώσεις, τις παραβιάσεις του ανταγωνισμού, καθώς και τις παραβιάσεις δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και με τη συμμόρφωση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, τις υποθέσεις καταπολέμησης της δωροδοκίας (FCPA), συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών εγκλημάτων , όπου είχαμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Η ομάδα μας υπερηφανεύεται για την εις βάθος κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων κάθε υπόθεσης και προσφέρει σαφή ορίζοντα δράσης των πελατών σε νομικά θέματα.

Κλινική αμέλεια & Malpractice

Η πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη είναι ο πρωταρχικός στόχος για όλους τους επαγγελματίες υγείας. Ωστόσο, μερικές φορές ο στόχος αυτός δεν επιτυγχάνεται, οδηγώντας σε μεγάλο άγχος για όλους τους εμπλεκόμενους. Σε μια τέτοια περίπτωση θα εργαστούμε ακούραστα για να συγκεντρώσουμε τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για την υποστήριξη της αξίωσής σας και θα προχωρήσουμε στην ανάλυση καθενός από τα τρία βασικά στοιχεία κάθε αξίωσης - καθήκον φροντίδας, παράβαση καθήκοντος και αιτιώδης συνάφεια της ζημίας. Η έρευνά μας, εμπλουτισμένη από τη συνεργασία μας με σημαντικούς επαγγελματίες εμπειρογνώμονες, θα εστιάσει κάθε πτυχή του ζητήματος και οι δεξιότητές μας στην κατ' αντιπαράθεση εξέταση ακόμη και ειδικευμένων επαγγελματιών υγείας θα διασφαλίσουν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Η ομάδα μας για το δίκαιο της υγείας μπορεί να προσφέρει επιτυχημένες στρατηγικές και να εφεύρει πόρους για να κρατήσει το κόστος υπό έλεγχο για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Συμβουλευτική σε Start-Ups

Η Τεχνολογία Υγείας και η Μedtech βρίσκονται σε άνοδο: η έλευση της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας αυξάνει τις δυνατότητες καινοτομίας των νεοφυών επιχειρήσεων, συνεχώς. Την καινοτομία, ωστόσο, ακολουθεί η ανάγκη προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Η ανάπτυξη μιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος, μπορεί επίσης να έχει επιπτώσεις στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και στις ρυθμιστικές επιπτώσεις που αφορά ανάλογα με το είδος των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του, τις χώρες στις οποίες θα ξεκινήσει και θα αναπτυχθεί κ.λπ. Σίγουρα η σύσταση μιας νέας εταιρείας είναι ένα έργο με απαιτήσεις σε έγκυρες νομικές συμβουλές, από την αρχή. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να εδραιώσετε σταθερά τη νεοσύστατη επιχείρησή σας, να σας συμβουλεύσουμε σχετικά με την εταιρική σύσταση, τις εταιρικές σχέσεις με τους εργαζόμενους, τους πελάτες και τους προμηθευτές σας, και στη συνέχεια να συντάξουμε όλα τα απαραίτητα νομικά έγγραφα για να ξεκινήσετε τη λειτουργία σας (π.χ. συμφωνίες, κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, GDPR, εταιρική διακυβέρνηση). Η εξατομικευμένη προσέγγισή μας περιλαμβάνει δοκιμασμένες συνεργασίες με λογιστικές και συμβουλευτικές εταιρείες, με βαθιά τεχνογνωσία στο οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων, επιτρέποντάς σας να έχετε όλες τις επιχειρηματικές σας ανάγκες καλυμμένες κάτω από μία στέγη.

Regulatory Lobbying

Ανταποκρινόμαστε άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες των πελατών μας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων βιοεπιστήμης. Η εστίασή μας περιλαμβάνει την ταξινόμηση των προϊόντων, την πρόσβαση στην αγορά, την τιμολόγηση και την αποζημίωση, την προώθηση και τη διαφήμιση, την αποκλειστικότητα δεδομένων, τις ανακλήσεις προϊόντων, την επιθεώρηση και την αξιολόγηση κινδύνου, τις ταξινομήσεις προϊόντων και τη σήμανση CE, τις κλινικές δοκιμές, την προμήθεια, την κατασκευή και τις συμφωνίες αδειοδότησης. Το παγκόσμιο δίκτυό μας μάς επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε σύνθετα ζητήματα διασυνοριακής εμβέλειας, άμεσα και αποτελεσματικά. Η καθημερινή συμμετοχή μας στη νομοθεσία και τη χάραξη πολιτικής εξασφαλίζει μια προγνωστική ικανότητα στο να παρατηρούμε τις κανονιστικές αλλαγές να κυοφορούνται τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο πριν τεθούν επίσημα σε ισχύ.

TOP