ChatGPT & Legal Issues

ChatGPT και Νομικά Ζητήματα

Της Ευαγγελίας Μανίκα, Associate LL.B MSc. Τους τελευταίους μήνες το ChatGPT έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον στον τομέα της τεχνολογίας προκαλώντας, ωστόσο, και διάφορες νομικές ανησυχίες σχετικά με τη χρήση του. Ήδη, η ιταλική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων (Garante) εντοπίζοντας ζητήματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής διέταξε την προσωρινή απαγόρευση του ChatGPT μέχρις ότου υπάρξει συμμόρφωσή του
COOKIES WALLS / DECISION OF THE DANISH DATA PROTECTION AUTHORITY
Του Αινεία Σπηλιώτη, LL.B Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Δανίας έλαβε προσφάτως δύο αποφάσεις σχετικά με τη χρήση των λεγόμενων cookie walls σε ιστότοπους και στο πλαίσιο αυτό δημοσίευσε επίσης, μια σειρά γενικών κατευθυντήριων γραμμών για τη χρήση τέτοιων λύσεων συναίνεσης. Από τις αρχές του 2020, όταν η Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Δανίας επικεντρώθηκε στην
Obligation to Inform Patients (1)
Του Γιώργου Σκάμπουλου, LL.M. Δικηγόρος Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο, εμφανίζονται στη δικαστηριακή πρακτική υποθέσεις, οι οποίες έχουν αντικείμενο την έλλειψη προηγούμενης ενημέρωσης του ασθενούς από τον ιατρό, ως αναγκαία προϋπόθεση για την νομιμότητα κάθε ιατρικής πράξης. Ο νόμιμος λόγος ευθύνης αυτός, μάλιστα, εμφανίζεται με τόσο μεγάλη συχνότητα στην πράξη, ειδικά στο πλαίσιο της
Proposal for AI Liability Directive
Πρόταση Οδηγίας περί ευθύνης για την ΤΝ Από την Ευαγγελία Μανίκα, Associate LL.B MSc. Τον Σεπτέμβριο του 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την Οδηγία περί ευθύνης για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία αποσκοπεί στη θέσπιση ενός εναρμονισμένου νομοθετικού πλαισίου για την αντιμετώπιση των αξιώσεων των καταναλωτών για ζητήματα ευθύνης από ζημίες που προκαλούνται από προϊόντα
THE REGULATIONS OF LAW 4982/2022 ON MEDICAL CANNABIS
Του Γιώργου Σκάμπουλου, Associate LL.M Ο Έλληνας νομοθέτης με τον πρόσφατο νόμο 4982/2022 αποσαφήνισε κάποια βασικά ζητήματα που αφορούν τις προυποθέσεις νόμιμης παραγωγής και κυκλοφορίας τελικών προϊόντων που περιέχουν φαρμακευτική κάνναβη. Η νομοθετική ρύθμιση δεν αφίσταται ιδιαίτερα από τις ρυθμίσεις του ν. 4139/2013, τις οποίες συμπληρώνει, έχοντας δικαιολογητική βάση τον εκσυγχρονισμό του νομικού καθεστώτος παραγωγής
New Product Liability Directive Proposal
Από την Ευαγγελία Μανίκα Associate LL.B MSc.Μάρτιος 2023 Στις 28 Σεπτεμβρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρόταση για μια νέα οδηγία που θα αντικαταστήσει την οδηγία της ΕΕ για την ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων (85/374/ΕΟΚ). Συγκεκριμένα, προτείνει τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων κανόνων για την αντικειμενική ευθύνη των κατασκευαστών αναφορικά με τα ελαττωματικά προϊόντα (από
THE NEW SALES LAW

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Του Γιώργου Σκάμπουλου, Δικηγόρος LL.M Μάρτιος 2023 Ο Έλληνας νομοθέτης με τον Ν. 4967/2022 αναδιαμόρφωσε το δίκαιο της πώλησης, όπως αυτό περιλαμβάνεται στα άρθρα 513 επ. του ΑΚ, ενσωματώνοντας στο εσωτερικό δίκαιο τις Οδηγίες 2019/770 και 2019/ 77 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δικαιολογητική βάση της ρύθμισης αποτέλεσε αφενός το πραγματικό γεγονός ότι η σύγχρονη οικονομία αλλά
MDR/IVDR New Proposal

MDR/IVDR – Νέα Πρόταση Κανονισμού

Της Ευαγγελίας Μανίκα, LL.B MSc. Μάρτιος 2023 Στις 6 Ιανουαρίου 2023, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις για ορισμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος για την πιστοποίηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ώστε να μετριαστεί ο κίνδυνος ελλείψεων. Η μετάβαση στους νέους κανόνες ήταν πιο αργή από
DECISION 5/2022 OF THE EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD
Του Γιώργου Σκάμπουλου, LL.M Associate Η επίδικη διαφορά εκκίνησε βάσει καταγγελίας που υποβλήθηκε από υποκείμενο δεδομένων, χρήστη των υπηρεσιών της εταιρείας με την επωνυμία WhatsApp Ireland Limited στην Ιρλανδική Αρχή προστασίας δεδομένων. Η καταγγέλουσα υποστήριξε ότι η WhatsApp βασίστηκε σε «αναγκαστική συγκατάθεση» που είχε δώσει η τελευταία για την αποδοχή των Όρων Χρήσης και της
LAW 4990/2022, Whistleblowing |Part II:  Responsibilities, Data and Public Disclosures
Του Αινεία Σπηλιώτη, LL.B ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) Πάντα όμως πρέπει να διασφαλίζεται ότι, αν ο Υ.Π.Π.Α. εκτελεί και άλλα καθήκοντα, δεν επηρεάζεται η ανεξαρτησία του κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως Υ.Π.Π.Α. και δεν οδηγείται σε σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τα καθήκοντα του. Ε.Α.Δ. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είναι
Law 4990/2022, Whistleblowing | Immediate Compliance for Corporates
Του Αινεία Σπηλιώτη, Στις 11 Νοεμβρίου 2022 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4990, ο οποίος αποτελεί ενσωμάτωση της Οδηγίας 1937/2019 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του Ενωσιακού Δικαίου. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΦΟΡΑ τόσο τον Δημόσιο όσο και των Ιδιωτικό τομέα ενώ το καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής του μεταξύ
NEW RULES ON ELECTRONIC FRAUD
Του Γιώργου Σκάμπουλου, Associate LL.M Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, ζητήματα που αφορούν τις ηλεκτρονικές απάτες αλλά και το καθεστώς της κλοπής ή τυχαίας απώλειας πιστωτικών και χρεωστικών καρτών έχει τεθεί ήδη σε διαβούλευση και αναμένεται να ισχύσει από τον επόμενο μήνα. Δικαιολογητική βάση της ρύθμισης αποτελεί η ταχεία άνοδος των περιπτώσεων

JOIN IN THE LEGAL DEBATE

We never spam!

TOP