N. 4990/2022 Whistleblowing

N. 4990/2022 Whistleblowing

Του Δημητρίου – Αινεία Σπηλιώτη, LL.B Ο νόμος 4990/2022 για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου θέτει συγκεκριμένες κανονιστικές απαιτήσεις συμμόρφωσης σε όλες τις επιχειρήσεις. Η προστασία των αναφερόντων δημοσίου συμφέροντος, που παρεχόταν από την ελληνική έννομη τάξη πριν από τη θέση σε ισχύ του ν. 4990/2022, περιοριζόταν στο πλαίσιο προστασίας
Ογκολογία και Malpractice

Ογκολογία και Malpractice

Του Δημήτρη-Αινεία Σπηλιώτη, Α.Δικηγόρου, LL.B Ως ιατρικό σφάλμα νοείται κάθε συμπεριφορά του γιατρού που αξιολογείται ως υπολειπόμενη της επιβαλλόμενης στο επάγγελμά του και στη συγκεκριμένη περίπτωση επιμέλειας, κατά κανόνα επειδή ο ιατρός δεν τηρεί το επαγγελματικό του standard ή επειδή παραβιάζει τους γενικά παραδεδεγμένους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και τέχνης (de lege artis). Η ογκολογία
Medical Devices Clinical Trials & Oncology
Της Ευαγγελίας Μανίκα Associate, LLB. MSc. Στις μέρες μας, είναι πολύ συνηθισμένο για τους επαγγελματίες υγείας και ιδιαίτερα για τους ογκολόγους να χρησιμοποιούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα ως μέσο διαχείρισης του καρκίνου. Ειδικότερα, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία όχι μόνο στους τομείς της ακτινοθεραπείας και της ιατρικής απεικόνισης, αλλά και στον τομέα της χειρουργικής ογκολογίας, όπου
THE HIGHLY QUALIFIED DOCTOR ON MEDICAL LIABILITY
Του Γιώργου Σκάμπουλου, Associate LL.M. Έχει τεθεί στην ελληνική θεωρία και νομολογία το ζήτημα της ευθύνης του ιατρού, ο οποίος κατ΄ αντικειμενική κρίση διαθέτει αυξημένα προσόντα σε σχέση με το μέσο ιατρό της ειδικότητάς του. Ως ιατρός με αυξημένα προσόντα μπορεί να θεωρηθεί εκείνος που πχ. κατέχει ακαδημαϊκό τίτλο, είναι διευθυντής κλινικής, είναι ιδιαίτερα δημοφιλής
EU AND FDA REGULATION OF NOVEL FOODS, COMPARATIVE OVERVIEW
Του Γιώργου Σκάμπουλου, Associate LL.M. Τα νέα τρόφιμα έχουν εδραιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες όλο και περισσότερο στις διατροφικές επιλογές των καταναλωτών παγκοσμίως. Δεδομένου ότι η εξάπλωση τους δεν είναι ένα πραγματικό γεγονός που μπορεί να αγνοηθεί, ο ενωσιακός αλλά και ο Αμερικανός νομοθέτης έχουν θεσπίσει ένα σύγχρονο πλαίσιο, το οποίο καλείται να ρυθμίσει αυθεντικά τα
Metaverse and Intellectual Property

Metaverse και Διανοητική Ιδιοκτησία

της Eυαγγελίας Μανίκα, Associate, LL.B MSc.Στις μέρες μας, το metaverse θα μπορούσε να αποτελέσει τη νέα μεγάλη τάση σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής των ανθρώπων, καθώς θα μπορούσε να προσφέρει ποικίλα οφέλη στους τομείς της επικοινωνίας, των παιχνιδιών, των κοινών εμπειριών, της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης, της διανοητικής ιδιοκτησίας κ.λπ. Ωστόσο, πολλές ανησυχίες μπορούν
ΑΙ ACT

AI ACT

Του Αινεία Σπηλιώτη, LL.B. Στις 14 Ιουνίου, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδωσε το πράσινο φως για την πράξη περί τεχνητής νοημοσύνης (AI Act). Ακολουθεί η διαδικασία του τριμερούς διαλόγου, στο πλαίσιο του οποίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαπραγματευτεί με το Συμβούλιο της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εν λόγω διαδικασία αποσκοπεί στην επίτευξη
NOVEL FOODS: LEGAL ISSUES

NOVEL FOODS: ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Του Γιώργου Σκάμπουλου, Associate LL.M Η αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση, η αυξανόμενη εθνική ποικιλομορφία και η σταδιακή αναζήτηση και εμφάνιση νέων πηγών θρεπτικών συστατικών είναι κάποιοι από τους βασικούς παράγοντες εξαιτίας των οποίων όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται διεθνώς νέες μορφές τροφίμων που μέχρι πρότινος ήταν, εν πολλοίς άγνωστες, στην ανθρώπινη κατανάλωση. Σύμφωνα με το
ChatGPT & Legal Issues

ChatGPT και Νομικά Ζητήματα

Της Ευαγγελίας Μανίκα, Associate LL.B MSc. Τους τελευταίους μήνες το ChatGPT έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον στον τομέα της τεχνολογίας προκαλώντας, ωστόσο, και διάφορες νομικές ανησυχίες σχετικά με τη χρήση του. Ήδη, η ιταλική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων (Garante) εντοπίζοντας ζητήματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής διέταξε την προσωρινή απαγόρευση του ChatGPT μέχρις ότου υπάρξει συμμόρφωσή του
COOKIES WALLS / DECISION OF THE DANISH DATA PROTECTION AUTHORITY
Του Αινεία Σπηλιώτη, LL.B Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Δανίας έλαβε προσφάτως δύο αποφάσεις σχετικά με τη χρήση των λεγόμενων cookie walls σε ιστότοπους και στο πλαίσιο αυτό δημοσίευσε επίσης, μια σειρά γενικών κατευθυντήριων γραμμών για τη χρήση τέτοιων λύσεων συναίνεσης. Από τις αρχές του 2020, όταν η Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Δανίας επικεντρώθηκε στην
Obligation to Inform Patients (1)
Του Γιώργου Σκάμπουλου, LL.M. Δικηγόρος Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο, εμφανίζονται στη δικαστηριακή πρακτική υποθέσεις, οι οποίες έχουν αντικείμενο την έλλειψη προηγούμενης ενημέρωσης του ασθενούς από τον ιατρό, ως αναγκαία προϋπόθεση για την νομιμότητα κάθε ιατρικής πράξης. Ο νόμιμος λόγος ευθύνης αυτός, μάλιστα, εμφανίζεται με τόσο μεγάλη συχνότητα στην πράξη, ειδικά στο πλαίσιο της
Proposal for AI Liability Directive
Πρόταση Οδηγίας περί ευθύνης για την ΤΝ Από την Ευαγγελία Μανίκα, Associate LL.B MSc. Τον Σεπτέμβριο του 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την Οδηγία περί ευθύνης για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία αποσκοπεί στη θέσπιση ενός εναρμονισμένου νομοθετικού πλαισίου για την αντιμετώπιση των αξιώσεων των καταναλωτών για ζητήματα ευθύνης από ζημίες που προκαλούνται από προϊόντα

JOIN IN THE LEGAL DEBATE

We never spam!

TOP