Legal x-rays

Νέος Κώδικας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Οι επιχειρήσεις του χώρου ηλεκτρονικής υγείας σε ετοιμότητα!

Νέος Κώδικας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Οι επιχειρήσεις του χώρου ηλεκτρονικής υγείας σε ετοιμότητα!

Ποια ήταν η ανάγκη θέσπισης του νέου Κώδικα; Λόγω της ταχείας τεχνολογικής εξέλιξης και ευρείας χρήσης του Internet, έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των ρυθμιστικών κειμένων (είτε με τη μορφή “κανόνων δεοντολογίας”, είτε με τη μορφή νομικά δεσμευτικών κανόνων) καθώς…

New roads for compliance in research!

New roads for compliance in research!

Σε παγκόσμιο επίπεδο παρατηρείται η θέσπιση νέων κανόνων, δεσμευτικών ή μη, που στοχεύουν στη ρύθμιση των ερευνητικών δραστηριοτήτων. Εκτός από τις ειδικότερες για την έρευνα διατάξεις του νέου Κανονισμού 2016/679 για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR)  αλλά και του Κανονισμού 2014/536 για τις κλινικές…

Big Data & Health: Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες από το Συμβούλιο της Ευρώπης

Big Data & Health: Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες από το Συμβούλιο της Ευρώπης

Η ραγδαία εξέλιξη της πληροφορικής και η εξάπλωση της χρήσης του Διαδικτύου σε παγκόσμιο επίπεδο από κάθε φορέα, επιχείρηση και ιδιώτη έχει οδηγήσει σε πολλαπλασιασμό των δεδομένων που διακινούνται, συλλέγονται και αποθηκεύονται. Πολλά από τα δεδομένα αυτά εμπίπτουν στη γενική…

H νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για το εμπορικό απόρρητο ενισχύει την προστασία των whistleblowers

H νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για το εμπορικό απόρρητο ενισχύει την προστασία των whistleblowers

Η προστασία του εμπορικού απορρήτου είναι γνωστό ότι έχει απασχολήσει επί σειρά ετών επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους οι οποίες αποδίδουν την ίδια αξία στα εμπορικά απόρρητα όσο και στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και σε άλλες μορφές δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Άλλωστε, το εμπορικό…

Συμμόρφωση με τη νομοθεσία για τα τρόφιμα: Διοικητική εποπτεία ή ιδιωτική διεκδίκηση

Συμμόρφωση με τη νομοθεσία για τα τρόφιμα: Διοικητική εποπτεία ή ιδιωτική διεκδίκηση

Ο αριθμός των δικαστικών αποφάσεων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού σε σχέση με την παραβίαση της νομοθεσίας για την επισήμανση των τροφίμων έχει πολλαπλασιαστεί, υπερβαίνοντας κατά πολύ τον αριθμό υποθέσεων που αφορούν την παραβίαση των διατάξεων για  την ασφάλεια των…

Food for Thought about Food Law

Food for Thought about Food Law

Εν όψει της επικείμενης εφαρμογής των νέων κανόνων για τη διατροφική δήλωση επί της συσκευασίας των τροφίμων το άρθρο μας θα εστιάσει στην ισχύουσα  νομοθεσία για τη σήμανση των τροφίμων που τέθηκε σε εφαρμογή σε όλη την Ε.Ε. με τη μορφή του…

Drones: Η νέα ανακάλυψη και για το χώρο της υγείας-Νομικοί προβληματισμοί

Drones: Η νέα ανακάλυψη και για το χώρο της υγείας-Νομικοί προβληματισμοί

Τα drones στις μέρες μας βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο της προσοχής καθώς πέρα από την αμιγώς στρατιωτική τους χρήση σε πολλές χώρες του κόσμου, χρησιμοποιούνται και για ψυχαγωγικούς, πολιτιστικούς αλλά και κοινωνικούς πλέον σκοπούς. Ήδη η χρήση των drones σε…

Πεδίο επιστημονικής και νομικής διαμάχης η νέα νομοθεσία για το ηλεκτρονικό τσιγάρο

Πεδίο επιστημονικής και νομικής διαμάχης η νέα νομοθεσία για το ηλεκτρονικό τσιγάρο

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2016 δημοσιεύτηκε ο νόμος υπ’ αριθμόν 4419/2016 ο οποίος ενσωματώνει στην ελληνική έννομη τάξη την νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/40/ΕΕ σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων, τα βασικά σημεία της οποίας αναλύσαμε…

ΕU-US Privacy Shield & προσωπικά δεδομένα: Ο νέος Οδηγός για τις υποχρεώσεις των εταιρειών και τα δικαιώματα των υποκειμένων

ΕU-US Privacy Shield & προσωπικά δεδομένα: Ο νέος Οδηγός για τις υποχρεώσεις των εταιρειών και τα δικαιώματα των υποκειμένων

Στις 12 Ιουλίου 2016 παρουσιάσθηκε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Εκτελεστική Απόφαση υπ’ αριθμόν  2016/1250 βάσει της οδηγίας 95/46/ΕΚ) έπειτα από μακρά περίοδο διαπραγματεύσεων με τις αρχές των ΗΠΑ -ήδη από το 2014- το πλαίσιο του Privacy Shield («Ασπίδα Προστασίας»)…

Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία: Ποια η στάση του Ευρωπαίου και του Έλληνα Νομοθέτη;

Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία: Ποια η στάση του Ευρωπαίου και του Έλληνα Νομοθέτη;

Η κυκλοφορία των νέων συσκευασιών φέτος το καλοκαίρι με εικόνες αποτρεπτικές για την υιοθέτηση της συνήθειας του καπνίσματος αποτελεί αποτέλεσμα της έναρξης εφαρμογής της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για «την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων», και…

Page 2of 6: 1 2 3 4 ... 6