THE REGULATIONS OF LAW 4982/2022 ON MEDICAL CANNABIS
Του Γιώργου Σκάμπουλου, Associate LL.M Ο Έλληνας νομοθέτης με τον πρόσφατο νόμο 4982/2022 αποσαφήνισε κάποια βασικά ζητήματα που αφορούν τις προυποθέσεις νόμιμης παραγωγής και κυκλοφορίας τελικών προϊόντων που περιέχουν φαρμακευτική κάνναβη. Η νομοθετική ρύθμιση δεν αφίσταται ιδιαίτερα από τις ρυθμίσεις του ν. 4139/2013, τις οποίες συμπληρώνει, έχοντας δικαιολογητική βάση τον εκσυγχρονισμό του νομικού καθεστώτος παραγωγής
New Product Liability Directive Proposal
Από την Ευαγγελία Μανίκα Associate LL.B MSc.Μάρτιος 2023 Στις 28 Σεπτεμβρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρόταση για μια νέα οδηγία που θα αντικαταστήσει την οδηγία της ΕΕ για την ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων (85/374/ΕΟΚ). Συγκεκριμένα, προτείνει τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων κανόνων για την αντικειμενική ευθύνη των κατασκευαστών αναφορικά με τα ελαττωματικά προϊόντα (από
THE NEW SALES LAW

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Του Γιώργου Σκάμπουλου, Δικηγόρος LL.M Μάρτιος 2023 Ο Έλληνας νομοθέτης με τον Ν. 4967/2022 αναδιαμόρφωσε το δίκαιο της πώλησης, όπως αυτό περιλαμβάνεται στα άρθρα 513 επ. του ΑΚ, ενσωματώνοντας στο εσωτερικό δίκαιο τις Οδηγίες 2019/770 και 2019/ 77 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δικαιολογητική βάση της ρύθμισης αποτέλεσε αφενός το πραγματικό γεγονός ότι η σύγχρονη οικονομία αλλά
MDR/IVDR New Proposal

MDR/IVDR – Νέα Πρόταση Κανονισμού

Της Ευαγγελίας Μανίκα, LL.B MSc. Μάρτιος 2023 Στις 6 Ιανουαρίου 2023, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις για ορισμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος για την πιστοποίηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ώστε να μετριαστεί ο κίνδυνος ελλείψεων. Η μετάβαση στους νέους κανόνες ήταν πιο αργή από
DECISION 5/2022 OF THE EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD
Του Γιώργου Σκάμπουλου, LL.M Associate Η επίδικη διαφορά εκκίνησε βάσει καταγγελίας που υποβλήθηκε από υποκείμενο δεδομένων, χρήστη των υπηρεσιών της εταιρείας με την επωνυμία WhatsApp Ireland Limited στην Ιρλανδική Αρχή προστασίας δεδομένων. Η καταγγέλουσα υποστήριξε ότι η WhatsApp βασίστηκε σε «αναγκαστική συγκατάθεση» που είχε δώσει η τελευταία για την αποδοχή των Όρων Χρήσης και της
LAW 4990/2022, Whistleblowing |Part II:  Responsibilities, Data and Public Disclosures
Του Αινεία Σπηλιώτη, LL.B ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) Πάντα όμως πρέπει να διασφαλίζεται ότι, αν ο Υ.Π.Π.Α. εκτελεί και άλλα καθήκοντα, δεν επηρεάζεται η ανεξαρτησία του κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως Υ.Π.Π.Α. και δεν οδηγείται σε σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τα καθήκοντα του. Ε.Α.Δ. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είναι
Law 4990/2022, Whistleblowing | Immediate Compliance for Corporates
Του Αινεία Σπηλιώτη, Στις 11 Νοεμβρίου 2022 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4990, ο οποίος αποτελεί ενσωμάτωση της Οδηγίας 1937/2019 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του Ενωσιακού Δικαίου. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΦΟΡΑ τόσο τον Δημόσιο όσο και των Ιδιωτικό τομέα ενώ το καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής του μεταξύ
NEW RULES ON ELECTRONIC FRAUD
Του Γιώργου Σκάμπουλου, Associate LL.M Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, ζητήματα που αφορούν τις ηλεκτρονικές απάτες αλλά και το καθεστώς της κλοπής ή τυχαίας απώλειας πιστωτικών και χρεωστικών καρτών έχει τεθεί ήδη σε διαβούλευση και αναμένεται να ισχύσει από τον επόμενο μήνα. Δικαιολογητική βάση της ρύθμισης αποτελεί η ταχεία άνοδος των περιπτώσεων
titanium dioxide

Titanium Dioxide

Του Αινεία Σπηλιώτη, Ιανουάριος 2023 Στις 23 Νοεμβρίου του 2022 δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ανακοινωθέν τύπου υπ. αριθμ. 190/2022 με το οποίο ανακοινώθηκε ότι το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής που είχε εκδώσει το 2019 στο μέρος που αφορούσε την ταξινόμηση και επισήμανση του διοξειδίου του
ETHICS ISSUE
Της Ευαγγελία Μανίκα, Associate Ιανουάριος 2023 Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο metaverse παρά το γεγονός ότι μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη, μπορεί να προκαλέσει και ηθικά ζητήματα καθώς επί του παρόντος, το μεγαλύτερο μέρος της τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσεται χωρίς ηθική επιτήρηση. Μια βασική ηθική επίπτωση που περιβάλλει την τεχνητή νοημοσύνη στο metaverse είναι η
article15-gdpr
Του Γιώργου Σκάμπουλου, Δικηγόρου LL.M Η Αρχή με την υπ΄ αριθμ. 37/2022 απόφασή της κλήθηκε να κρίνει επί καταγγελίας άντρα-πατέρα, ο οποίος κατήγγειλε μη ανταπόκριση της καταγγελλόμενης παιδιάτρου στo δικαίωμα πρόσβασης που ο τελευταίος άσκησε γραπτώς με ηλεκτρονικό μήνυμα (sms), για ιατρικά δεδομένα του ανήλικου τέκνου του που νομίμως είχε εκουσίως αναγνωρίσει. Ο καταγγέλλων ισχυρίστηκε,
Digital Markets Act: Main Points
Της Ευαγγελίας Μανίκα Συμφωνήθηκε σε χρόνο ρεκόρ (Μάρτιος 2022), δηλαδή σε λιγότερο από δύο χρόνια από την Πρόταση της Επιτροπής του Δεκεμβρίου 2020. Θέτει τέλος στις αθέμιτες πρακτικές των εταιρειών που ενεργούν ως ρυθμιστές της πρόσβασης στην οικονομία των επιγραμμικών πλατφορμών -> Διασφάλιση δίκαιων και ανοικτών ψηφιακών αγορών. Καλύπτει 10 βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας: α) επιγραμμικές