Στην εποχή του digital η επικύρωση των ηλεκτρονικών εγγράφων γίνεται εξαιρετικά σημαντική για την καθημερινότητά επιχειρήσεων και ιδιωτών.
Τα τελευταία χρόνια, έχει εδραιωθεί η παρουσία της τηλεϊατρικής στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης του ιατρού με τον ασθενή του.
ψηφιακή υπηρεσία my photo

Ψηφιακή Υπηρεσία My Photo

H νέα ψηφιακή υπηρεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατοχυρώνεται νομοθετικά στο άρθρο 32 του N. 4821/2021. Για τον τρόπο αξιοποίησής της καθώς και για τον τρόπο που έχουν ρυθμιστεί νομοθετικά τα ζητήματα που άπτονται της προστασίας προσωπικών δεδομένων, ενημερώνουμε στο παρακάτω άρθρο.
Αλλαγές σε Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
Αξιοσημείωτες μεταβολές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας φέρνει το Σχέδιο Νόμου για την αλλαγή του. Καθώς υπό το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, οποιαδήποτε έστω και επουσιώδης, παράλειψη της ένορκης βεβαίωσης, οδηγεί στη μη λήψη της υπόψη από το Δικαστήριο, σας ενημερώνουμε για όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε σχετικά με το ζήτημα αυτό, στο άρθρο που ακολουθεί.

Αστική ιατρική ευθύνη

Η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα
Ο νέος νόμος για τα εργασιακά έχει επιφέρει αρκετές αλλαγές στις υποχρεώσεις των εργοδοτών.
Η Συνθήκη Medicrime και οι εφαρμογές της
Γνωρίζετε εάν έχετε πέσει θύμα αδικημάτων σχετικά με το Φάρμακο; Tην απάντηση θα βρείτε στο video που ακολουθεί: η Vicky P. Tatsi εξηγεί πώς θα διακρίνετε αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, ενημερώνει για τον σκοπό της συνθήκης Medicrime που τέθηκε σε ισχύ το 2016, την σχέση των αδικημάτων αυτών με το οργανωμένο έγκλημα, τον κίνδυνο για την υγεία και τη θέση της Ελλάδας.