N. 4990/2022 Whistleblowing

N. 4990/2022 Whistleblowing

Του Δημητρίου – Αινεία Σπηλιώτη, LL.B Ο νόμος 4990/2022 για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου θέτει συγκεκριμένες κανονιστικές απαιτήσεις συμμόρφωσης σε όλες τις επιχειρήσεις. Η προστασία των αναφερόντων δημοσίου συμφέροντος, που παρεχόταν από την ελληνική έννομη τάξη πριν από τη θέση σε ισχύ του ν. 4990/2022, περιοριζόταν στο πλαίσιο προστασίας

Συνέντευξη – InnoHealth Forum 2023

Συνέντευξη της Ιωάννας Μιχαλοπούλου Managing Partner και της Ευαγγελίας Μανίκα Associate σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζει η ηλεκτρονική υγεία στην εποχή μας, στο πλαίσιο του ΙnnoHealth Forum 2023 όπου παρέστησαν ως εξειδικευμένες Νομικοί Υγείας.
Smart Health European Digital Innovation Hub

Smart Health European Digital Innovation Hub

Στις 27 Σεπτεμβρίου η Διευθύνουσα Εταίρος Ιωάννα Μιχαλοπούλου μίλησε για το Δίκαιο στο Χώρο της Ηλεκτρονικής Υγείας, προσκεκλημένη του Smart Health European Digital Innovation Hub
Innohealth Forum 2023

Innohealth Forum 2023

22ου Σεπτεμβρίου 2023, η Διευθύνουσα Εταίρος Ιωάννα Μιχαλοπούλου συμμετείχε μαζί με άλλους e-health thought leaders, στην εξειδικευμένη συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης που διοργανώθηκε στα πλαίσια του Innohealth Forum 2023 με θέμα “Ψηφιακή Υγεία 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές”
Supplements Awards 2023

Supplements Awards 2023

Η Διευθύνουσα Εταίρος Ιωάννα Μιχαλοπούλου είχε τη χαρά να συμμετάσχει στην κριτική επιτροπή των Supplement Awards 2023 που διοργάνωσε η BOUSSIAS Συγκεκριμένα, παρουσίασε τα χρυσά, ασημένια και χάλκινα βραβεία για δύο κατηγορίες:
Ογκολογία και Malpractice

Ογκολογία και Malpractice

Του Δημήτρη-Αινεία Σπηλιώτη, Α.Δικηγόρου, LL.B Ως ιατρικό σφάλμα νοείται κάθε συμπεριφορά του γιατρού που αξιολογείται ως υπολειπόμενη της επιβαλλόμενης στο επάγγελμά του και στη συγκεκριμένη περίπτωση επιμέλειας, κατά κανόνα επειδή ο ιατρός δεν τηρεί το επαγγελματικό του standard ή επειδή παραβιάζει τους γενικά παραδεδεγμένους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και τέχνης (de lege artis). Η ογκολογία
Medical Devices Clinical Trials & Oncology
Της Ευαγγελίας Μανίκα Associate, LLB. MSc. Στις μέρες μας, είναι πολύ συνηθισμένο για τους επαγγελματίες υγείας και ιδιαίτερα για τους ογκολόγους να χρησιμοποιούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα ως μέσο διαχείρισης του καρκίνου. Ειδικότερα, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία όχι μόνο στους τομείς της ακτινοθεραπείας και της ιατρικής απεικόνισης, αλλά και στον τομέα της χειρουργικής ογκολογίας, όπου
THE HIGHLY QUALIFIED DOCTOR ON MEDICAL LIABILITY
Του Γιώργου Σκάμπουλου, Associate LL.M. Έχει τεθεί στην ελληνική θεωρία και νομολογία το ζήτημα της ευθύνης του ιατρού, ο οποίος κατ΄ αντικειμενική κρίση διαθέτει αυξημένα προσόντα σε σχέση με το μέσο ιατρό της ειδικότητάς του. Ως ιατρός με αυξημένα προσόντα μπορεί να θεωρηθεί εκείνος που πχ. κατέχει ακαδημαϊκό τίτλο, είναι διευθυντής κλινικής, είναι ιδιαίτερα δημοφιλής
7th Southwestern Greece Post-Educational Meeting on Cancer
It was a great pleasure and honor to participate in the 7th Southwestern Greece Post-Educational Meeting on Cancer, which took place in Patras on 8th & 9th September 2023; our legal team presented key legal issues that concern healthcare professionals, with a focus on: Με θερμές ευχαριστίες στην Ογκολογική Μονάδα του Γ.Ν.Π. «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
EU AND FDA REGULATION OF NOVEL FOODS, COMPARATIVE OVERVIEW
Του Γιώργου Σκάμπουλου, Associate LL.M. Τα νέα τρόφιμα έχουν εδραιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες όλο και περισσότερο στις διατροφικές επιλογές των καταναλωτών παγκοσμίως. Δεδομένου ότι η εξάπλωση τους δεν είναι ένα πραγματικό γεγονός που μπορεί να αγνοηθεί, ο ενωσιακός αλλά και ο Αμερικανός νομοθέτης έχουν θεσπίσει ένα σύγχρονο πλαίσιο, το οποίο καλείται να ρυθμίσει αυθεντικά τα
Metaverse and Intellectual Property

Metaverse και Διανοητική Ιδιοκτησία

της Eυαγγελίας Μανίκα, Associate, LL.B MSc.Στις μέρες μας, το metaverse θα μπορούσε να αποτελέσει τη νέα μεγάλη τάση σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής των ανθρώπων, καθώς θα μπορούσε να προσφέρει ποικίλα οφέλη στους τομείς της επικοινωνίας, των παιχνιδιών, των κοινών εμπειριών, της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης, της διανοητικής ιδιοκτησίας κ.λπ. Ωστόσο, πολλές ανησυχίες μπορούν
ΑΙ ACT

AI ACT

Του Αινεία Σπηλιώτη, LL.B. Στις 14 Ιουνίου, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδωσε το πράσινο φως για την πράξη περί τεχνητής νοημοσύνης (AI Act). Ακολουθεί η διαδικασία του τριμερούς διαλόγου, στο πλαίσιο του οποίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαπραγματευτεί με το Συμβούλιο της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εν λόγω διαδικασία αποσκοπεί στην επίτευξη