7η Μετεκπαιδευτική Συνάντηση Νοτιοδυτικής Ελλάδος για τον Καρκίνο

/ / ΜΜΕ & Εκδηλώσεις
7th Southwestern Greece Post-Educational Meeting on Cancer

It was a great pleasure and honor to participate in the 7th Southwestern Greece Post-Educational Meeting on Cancer, which took place in Patras on 8th & 9th September 2023; our legal team presented key legal issues that concern healthcare professionals, with a focus on:

  • τη διενέργεια Κλινικών Μελετών πλήρως συμμορφούμενων με τις πιο πρόσφατες νομικές απαιτήσεις σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και την προστασία των ασθενών και,
  • την ιατρική αμέλεια, ζήτημα που αν δε μοιάζει να να συνδέεται άμεσα με την Ογκολογία, ωστόσο επηρεάζει σημαντικά την συγκεκριμένη ειδικότητα

Με θερμές ευχαριστίες στην Ογκολογική Μονάδα του Γ.Ν.Π. «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» και το Ελληνικό Κολλέγιο Μαστολογίας για την πρόσκληση