1ο Patient Compliance Conference

/ / ΜΜΕ & Εκδηλώσεις

Με ιδιαίτερη τιμή συμμετείχαμε στο 1o Patient Compliance Conference, σχετικά με την  συμμόρφωση στη θεραπεία και τη σημασία της για τους ασθενείς και το Σύστημα Υγείας.

Η ημερίδα έλαβε χώρα με μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα, στις 9 Νοεμβρίου 2017 και η κα.Ιωάννα Μιχαλοπούλου παρουσίασε σε διακεκριμένο κοινό από τον χώρο της Υγείας , το νομικό πλαίσιο που πρόκειται να διαμορφωθεί με την επικείμενη, από 25 Μαϊου 2018 ,εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Πρωσωπικών Δεδομένων 2016/679(GDPR), σε συνάρτηση με τις μεταβολές που θα επέλθουν για τις εταιρείες παρόχους προγραμμάτων συμμόρφωσης ασθενών, καθώς και προτάσεις προσαρμογής τους στις επιταγές του νέου Κανονισμού που πρόκειται να μεταβάλλει ριζικά σε σχέση με την μέχρι και σήμερα αντιμετώπιση των προσωπικών δεδομένων στο χώρο της Υγείας επηρεάζοντας έτσι το σύνολο των φορέων και φαρμακευτικών επιχειρήσεων.