Υποχρεωτική Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

/ / Legal x-rays

Η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα με το χρονικό στάδιο έναρξης της υποχρέωσης να προσδιορίζεται βάσει ειδικών κριτηρίων. Στο άρθρο που ακολουθεί σας ενημερώνουμε για τα κριτήρια, τις προθεσμίες καθώς και για το πρότυπο με το οποίο θα πρέπει να συμμορφώνεται το νέο Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο.

Υποχρεωτική Ηλεκτρονική Τιμολόγηση