Το Νομοθετικό Πλαίσιο για την Τηλεϊατρική_Michalopoulou & Associates

/ / Legal x-rays

Τα τελευταία χρόνια, έχει εδραιωθεί η παρουσία της τηλεϊατρικής στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης του ιατρού με τον ασθενή του.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, οι γιατροί κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες, ώστε να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους ασθενείς, οι οποίοι απέφευγαν ιατρεία και νοσοκομεία σε μια προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Στο πλαίσιο αυτό, πολλοί γιατροί εφάρμοσαν το σύστημα της τηλεϊατρικής, η οποία αντιπροσωπεύει ακριβώς την εικονική σύνδεση των ασθενών με τους επαγγελματίες υγείας μέσω κινητών συσκευών ή υπολογιστή.

Ενημερωθείτε παρακάτω για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την τηλεϊατρική και το νομικό πλαίσιο από το οποίο διέπεται στην Ελλάδα.