Συμμετοχή της εταιρείας μας στο International Comparative Legal Guide to: Pharmaceutical Advertising 2019

/ / ΜΜΕ & Εκδηλώσεις

Η κυρία Μιχαλοπούλου και η κυρία Χατζηαντωνίου κλήθηκαν λόγω της μακράς εμπειρίας τους σε νομικά θέματα που άπτονται της συμμόρφωσης των φαρμακευτικών εταιρειών με βάση την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία να συμβάλουν στην εκπόνηση του ετήσιου τεύχους. Με μεγάλη επιτυχία ανέλυσαν το νομικό πλαίσιο περί των δυνατοτήτων διαφήμισης φαρμακευτικών σκευασμάτων στην Ελλάδα και των απαιτήσεων που ανακύπτουν για τη συμμόρφωση των εταιρειών.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τη μελέτη μας στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://iclg.com/practice-areas/pharmaceutical-advertising-laws-and-regulations/greece