Πράξη για τις Ψηφιακές αγορές: Τα Βασικά Σημεία

/ / Legal x-rays
Digital Markets Act: Main Points

Της Ευαγγελίας Μανίκα

  • Συμφωνήθηκε σε χρόνο ρεκόρ (Μάρτιος 2022), δηλαδή σε λιγότερο από δύο χρόνια από την Πρόταση της Επιτροπής του Δεκεμβρίου 2020.
  • Θέτει τέλος στις αθέμιτες πρακτικές των εταιρειών που ενεργούν ως ρυθμιστές της πρόσβασης στην οικονομία των επιγραμμικών πλατφορμών -> Διασφάλιση δίκαιων και ανοικτών ψηφιακών αγορών.
  • Καλύπτει 10 βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας: α) επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης· β) επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης· γ) επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης· δ) υπηρεσίες πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο· ε) υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών· στ) λειτουργικά συστήματα· ζ) φυλλομετρητές· η) εικονικοί βοηθοί· θ) υπηρεσίες νεφοϋπολογιστικής· ι) επιγραμμικές υπηρεσίες διαφήμισης.
  • Καθορίζει πότε μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες πληρούν τα κριτήρια του «ρυθμιστή της πρόσβασης» βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Ως ρυθμιστής της πρόσβασης/πυλωρός ορίζεται μια επιχείρηση που παρέχει βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας π.χ. επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και αν α) έχει σημαντικό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά, β) παρέχει βασική υπηρεσία πλατφόρμας, η οποία αποτελεί σημαντική πύλη για να συνδέονται οι επαγγελματίες χρήστες με τελικούς χρήστες· και γ) κατέχει παγιωμένη και σταθερή θέση, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, ή αναμένεται ότι θα κατέχει τέτοια θέση στο εγγύς μέλλον.
  • Θέτει σημαντικές υποχρεώσεις π.χ. παροχή της δυνατότητας, στους τελικούς χρήστες, να απεγκαθιστούν εύκολα προεγκατεστημένες εφαρμογές ή να αλλάζουν προεπιλεγμένες ρυθμίσεις σε λειτουργικά συστήματα, εικονικούς βοηθούς ή προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο που τους κατευθύνουν στα προϊόντα και τις υπηρεσίες του ρυθμιστή πρόσβασης, καθώς και απαγορεύσεις για τους ρυθμιστές της πρόσβασης π.χ. απαγόρευση παρουσίασης των προϊόντων ή των υπηρεσιών του ίδιου του ρυθμιστή πρόσβασης με τρόπο ευνοϊκότερο συγκριτικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τρίτων.
  • Η Επιτροπή θα αποτελεί τον μοναδικό φορέα επιβολής των κανόνων, σε στενή συνεργασία με τις αρχές των κρατών μελών της ΕΕ. Κυρώσεις & πρόστιμα ύψους έως 10 % επί του παγκόσμιου κύκλου εργασιών μιας επιχείρησης και έως 20 % σε περίπτωση επανειλημμένων παραβάσεων. Επί συστηματικών παραβάσεων -> δυνατότητα επιβολής πρόσθετων διορθωτικών μέτρων.
  • Αποτελεί επί της ουσίας το ρυθμιστικό πλαίσιο που προσπαθεί να αντιμετωπίσει την αδυναμία της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού να αντιμετωπίσει συγκεκριμένους τύπους συμπεριφοράς μεγάλων, ψηφιακών εταιρειών, όπως ιδίως η Google, η Amazon, το Facebook, η Apple και η Microsoft.
  • Έναρξη ισχύος: 1/11/2022, έναρξη εφαρμογής: 2/5/2023.