Ελισσάβετ Βαλάνου

Ειδικός Επιστημονικών Υποθέσεων

Επισκόπηση

Η Δρ Ε. Βαλάνου ολοκλήρωσε το διδακτορικό της στο τμήμα Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου ανέλαβε για αρκετά χρόνια, σχετικές θέσεις ως έκτακτη Λέκτορας και Επιστημονική Συνεργάτης, με ειδίκευση στη διατροφή, τα τρόφιμα και την υγεία.

Παράλληλα, υπηρέτησε επίσης ως Ανώτερη Επιστημονική Συνεργάτης στο Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας για περισσότερα από 12 χρόνια, αποκτώντας σημαντική έκθεση σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα.

Τα ερευνητικά έργα στα οποία συμμετείχε, αφορούσαν την παρακολούθηση εργαλείων εκτίμησης κινδύνου και τη διεξαγωγή εθνικών διατροφικών ερευνών, και της έχουν ανατεθεί από οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), ο Εκτελεστικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας.

Το 2019 έχει επιλεγεί μεταξύ άλλων συναδέλφων επιστημόνων για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα εργασίας υποτροφίας EUFORA διάρκειας 1 έτους, μια βασική πρωτοβουλία της EFSA που υλοποιείται από την Υπηρεσία Προτύπων Τροφίμων (FSA) στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά τη διάρκεια της υποτροφίας ενσωματώθηκε πλήρως στις εργασίες του FSA, αποκτώντας πρακτική εμπειρία και αποκτώντας βαθιά τεχνογνωσία σε επιστημονικά θέματα που αφορούν όχι μόνο την αξιολόγηση μικροβιολογικών και χημικών κινδύνων, αλλά και τα νέα τρόφιμα, τους ισχυρισμούς υγείας, τους ΓΤΟ και τα συμπληρώματα διατροφής.

Το κύριο πλεονέκτημά της έγκειται στην ικανότητά της να εφαρμόζει σε βάθος επιστημονικές γνώσεις και ιδέες σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνου, τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές, τη διατροφή και τους σχετικούς κανονισμούς της ΕΕ, προκειμένου να δίνει απαντήσεις σε σχετικές ερωτήσεις του κλάδου.

Scientific Affairs Specialist

Ελισσάβετ Βαλάνου

Αγίου Κωνσταντίνου 40
Εμπορικό Κέντρο "Αίθριο" (Α 16-18)
Μαρούσι, 15 124 - Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: 210 33 05 230
Email: evalanou@lawgroup.gr

TOP