Η Ομάδα μας

Το γραφείο μας αποσκοπεί στην προσέλκυση ταλέντων τα οποία θα συνδράμουν στην ενδυνάμωση του οράματός μας για προσεκτική και ηθική νομική παροχή υπηρεσιών:

Ιωάννα Μιχαλοπούλου

Ιωάννα Μιχαλοπούλου

Founding Partner: Aπόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Καθολικού Πανεπιστημίου της Λουβέν (LL.M. Οικονομικού Δικαίου) και Solvay Business School του Ανοικτού Πανεπιστημίου Βρυξελλών (Executive Master σε Marketing & Διαφήμιση).

Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας της Ιωάννας αποτελούν: Ιατρικό, Φαρμακευτικό και Ιατροτεχνολογικό Δίκαιο, Βιοτεχνολογία, Κτηνιατρικά, ΕΟΦ, Καλλυντικά καθώς επίσης και Κλινική Αμέλεια και Ευθύνη ενώ ασχολείται ενεργά με τη νομική προετοιμασία εταιρειών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης. Παρέχει νομικές συμβουλές και ασκεί μάχιμη δικηγορία για λογαριασμό μεγάλων ξένων και Ελληνικών εταιρειών και οργανισμών που κυρίως δραστηριοποιούνται σε Εξαγορές και Συγχωνεύσεις, Συμβάσεις Αντιπροσωπείας και Διανομής, Πνευματική Ιδιοκτησία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, Κλινικές Δοκιμές και Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων.

Έχει παρέξει νομικές συμβουλές σε διάφορα Προγράμματα Εταιρικής Συμμόρφωσης και Διακυβέρνησης και υποστηρίξει πολυεθνικές εταιρείες σχετικά με τη συμμόρφωσή τους στις νομικές κανονιστικές υποχρεώσεις σε Χρηματιστήρια. Πριν γίνει Εταίρος, κατείχε τη θέση της Ευρωπαϊκής Νομικής Συμβούλου (EMEA) της Covidien Intl (νυν Medtronic) καθώς και Νομικής Συμβούλου της Intrasoft International, εταιρείες με γραφεία σε Βέλγιο, Λουξεμβούργο. Κατείχε επίσης, θέσεις ασκούμενης δικηγόρου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG III (Industry), B2 (Τυποποίηση περιλ. βιομηχανικά θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου) και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μιλά εκτός από Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.

Ιόλη Χατζηαντωνίου

Ιόλη Χατζηαντωνίου

Partner. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θράκης με μεταπτυχιακές σπουδές Εμπορικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris I) με εξειδίκευση στο Δίκαιο Ανταγωνισμού και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ειδικότερα σε ότι αφορά το Δίκαιο Υγείας, η Ιόλη έχει ασχοληθεί μεταξύ άλλων με τα νομικά εμπόδια της εισόδου των γενοσήμων φαρμάκων στην αγορά. Έχει εργασθεί σε υποθέσεις Εταιρικού και Εμπορικού Δικαίου, Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Προσωπικών Δεδομένων σε δικηγορικά γραφεία στο Παρίσι (BCW & Associes) καθώς και στην Ελλάδα (Ασημακόπουλος & Συνεργάτες) ενώ στα πλαίσια της πρακτικής της άσκησης εργάσθηκε στο Ελληνικό Προξενείο στο Παρίσι.

Είναι απόφοιτος του Ελληνοαμερικανικού Κολλεγίου Αθηνών και μιλά Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά.

Κωνσταντίνος Μεγαρίτης

Κωνσταντίνος Μεγαρίτης

Senior AssociateΑπόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τελειόφοιτος του ΜΒΑ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ειδικεύεται σε ένα ευρύτατο φάσμα νομικών αντικειμένων, που περιλαμβάνει αστικές διαφορές και ποινικές υποθέσεις, εταιρικό και εμπορικό δίκαιο, αναγκαστική εκτέλεση και πτωχευτικό δίκαιο, δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων, κλινικές δοκιμές, τραπεζικό δίκαιο και δίκαιο κεφαλαιαγοράς.

Ο Κωνσταντίνος διαθέτει αξιοσημείωτη εμπειρία στον χειρισμό σύνθετων δικαστικών διαφορών, σχετικά με όλα τις πτυχές του αστικού και εμπορικού δικαίου, εκπροσωπώντας ημεδαπές και διεθνείς εταιρείες. Έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην προστασία δεdομένων προσωπικού χαρακτήρα, αφενός συμβουλεύοντας ως δικηγόρος πελάτες μας, αφετέρου εφαρμόζοντας τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα σε μεγάλη εταιρεία.

Υπήρξε συνεργάτης δικηγόρος αλλά και operations’ manager της Δικηγορικής Εταιρείας Ποταμίτης Βεκρής.

Γνωρίζει ελληνικά και αγγλικά.

Bίκυ Τάτση

Bίκυ Τάτση

Junior Associate. Η Βίκυ είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και παρακολουθεί το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εμπορικού Δικαίου (LL.M.) της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στα  Άυλα Αγαθά και τον Ανταγωνισμό. Έχει φοιτήσει επίσης και στη Νομική Σχολή του Στρασβούργου μέσω του προγράμματος ERAMSUS+.  Προτού συνεργαστεί με την εταιρεία μας, ήταν συνεργάτης του Υπουργείου Εξωτερικών. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της υπήρξε ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Νομικών (ELSA), συμμετείχε σε ομάδες νομικής έρευνας και παρακολούθησε πληθώρα ημερίδων και σεμιναρίων διαφόρων κλάδων δικαίου.

Παρέχει νομικές συμβουλές σε εταιρείες για ζητήματα ανταγωνισμού, εμπορικού, εταιρικού καθώς και δικαίου πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Έχει αναμειχθεί σε ποικίλες δικαστικές διαφορές αναφορικά με αστικές και εμπορικές αξιώσεις, ενώ έχει αποσπάσει σημαντική εμπειρία στο δίκαιο των προσωπικών δεδομένων μέσω έργων συμμόρφωσης εταιριών βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR).

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και μιλά εκτός από Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και διαθέτει γνώσεις Κινεζικών.

Ισίδωρος Σκάβδης

Ισίδωρος Σκάβδης

Junior Associate: Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (LLB). Προτού συνεργαστεί με την εταιρεία μας, εργάστηκε στο δικηγορικό γραφείο «Θεοφάνης Σκάβδης και Χρήστος Σαλάτας» εμπλεκόμενος κυρίως σε ζητήματα εταιρειών.

Παρέχει νομικές συμβουλές συμβουλευτικής φύσης σε ιατρικές και φαρμακευτικές εταιρείες για ζητήματα τόσο αστικού, εμπορικού και εργατικού δικαίου. Κατά την ενεργή εμπλοκή του σε δικαστικές υποθέσεις έχει χειριστεί με επιτυχία ζητήματα ιατρικής ευθύνης και αμέλειας καθώς και δημοσίων συμβάσεων. Επιδίωξή του είναι η άμεση βοήθεια στις επιχειρήσεις για την επίτευξη των στόχων τους και τη συμμόρφωσή τους.  

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και γνωρίζει Ελληνικά, Αγγλικά και Γερμανικά.