Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημόσιων Προμηθειών Υγείας

/ / Legal x-rays, ΜΜΕ & Εκδηλώσεις

Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για το Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Προμηθειών Υγείας

 

Εξαιρετικά σημαντική και ενδιαφέρουσα ήταν η παρουσίαση  που έλαβε μέρος  στον ΣΕΙΒ (Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων) την περασμένη Πέμπτη 19/6 από εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Πληροφορικής της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου  (ΓΓΕ)  του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Ο λόγος για το ΕΣΗΔΗΣ το –Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων-, το οποίο διέπεται από το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013) όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν. 4254/2014(ΦΕΚ85/Α/07-04-2014).

«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»: Υποχρεωτική η χρήση του κόμβου  για συμβάσεις άνω των 60.000€

Το ΕΣΗΔΗΣ αποτελεί τον Κεντρικό Ηλεκτρονικό Κόμβο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ http://www.promitheus.gov.gr για τις Δημόσιες Συμβάσεις στη χώρα μας με προϋπολογισμό άνω των 60.000 ευρώ (άνευ ΦΠΑ). Με βάση τα παραπάνω  και σε συνέχεια του πρόσφατου Ν. 4254/2014 από 01/10/2014 η χρήση του συστήματος ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ καθίσταται πλέον υποχρεωτική για τους φορείς Υγείας.

Στη συγκεκριμένη ηλεκτρονική πύλη διατίθενται λειτουργίες που αφορούν στην κατάρτιση και δημοσίευση της διακήρυξης ενός διαγωνισμού, στην υποβολή προσφορών από τους υποψήφιους αναδόχους, στην αξιολόγηση και στην κατακύρωση της σύμβασης ενώ στόχος είναι να δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης της σχετικής σύμβασης, ηλεκτρονικής παραγγελίας, ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ηλεκτρονικής πληρωμής. Κατά αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές για την εφαρμογή νέων τεχνικών στις διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων μεταξύ άλλων του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, των δυναμικών συστημάτων αγορών, της συμφωνίας-πλαίσιο.

Διεύρυνση Υποχρεωτικής Εφαρμογής  και Πλήρες Κεντρικό Μητρώο Συμβάσεων,  τα βασικά σημεία του νέου Σχεδίου Νόμου

Ανακοινώθηκε δε ότι εντός των προσεχών ημερών θα ανακοινωθεί ένα
σχέδιο Νόμου Ενοποίησης /Κωδικοποίησης των Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και  η  αναγόρευση της ΓΓΕ και της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σε Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές.
Κατά αυτόν τον τρόπο το ΕΣΗΔΗΣ θα εμπεριέχει:

α. Διευρυμένη Υποχρεωτική εφαρμογή Ηλεκτρονικής  Διαδικασίας για Προϊόντα και Υπηρεσίες,
β. Πλήρες Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Συμβάσεων.

Φιλοδοξία του συστήματος ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ αποτελεί η επίτευξη των στόχων που δεν είναι  διαφορετικοί από  τα οφέλη που θα προκύψουν   τα σημαντικότερα   από τα οποία  είναι:

  • Μείωση δαπανών για τις Δημόσιες Συμβάσεις
  • Μείωση κόστους και χρόνου διαδικασίας
  • Βελτίωση της Διαφάνειας και  Ενίσχυση του Ανταγωνισμού
  • Βελτίωση επικοινωνίας των εμπλεκομένων μερών
  • Μείωση κόστους συμμετοχής στους διαγωνισμούς  από τις επιχειρήσεις μέσω και της έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών από την Αρχής Πιστοποίησης www.yap.gov.gr
  • Πληρέστερη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Πληροφορικής προωθείται άμεσα και η υλοποίηση του πολυσυζητημένου Μητρώου Προμηθευτών καθώς και η κατάθεση ηλεκτρoνικών εγγράφων και μόνο (καταργώντας τη συνυποβολή και των αντίστοιχων hard copies).

Το σχόλιο του Γραφείου μας:

Σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον το οποίο συνεχώς μεταβάλλεται και εξελίσσεται τάχιστα η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Προμηθειών ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ και η ταυτόχρονη υλοποίηση του Μητρώου Προμηθευτών θα αποφέρει τον αναπόφευκτο εκσυγχρονισμό και την πολυπόθητη απλοποίηση των Διαδικασιών Ανάθεσης.

 

Δημοσιεύτηκε στο Health Daily την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014