Επισκόπηση & Τομείς

Έχουμε μια στοχευμένη αποστολή: να παρέχουμε νομικές επιτυχίες στους πελάτες μας.
Μεγιστοποιούμε την επένδυση σας στον Ιατρικό, Ιατροτεχνολογικό και Φαρμακευτικό τομέα. Ειδικότερα, παρέχουμε εξαιρετικά ευαίσθητες νομικές υπηρεσίες, εκπληρώνοντας διαφορετικές επιχειρηματικές σας ανάγκες. Δίνουμε χρόνο να  σας ακούσουμε προσεκτικά, εξηγώντας σας τι επιλογές έχετε κατά την εξέλιξη της νομικής διαδικασίας.

Αυτό που μας κάνει να διαφέρουμε: η δέσμευση για αποτελεσματικότητα έχει επίκεντρο μόνο τον πελάτη μας. Δεδομένης της πολυπλοκότητας του σημερινού περιβάλλοντος και των  αλλαγών στο επάγγελμά μας, η  νομική σας υποστήριξη ενδυναμώνεται από εξειδικευμένους συνεργάτες στο χώρο της υγείας , στον χρηματοδοτικό καθώς  και στον φορολογικό τομέα. Επιπλέον, δεδομένης της παγκόσμιας εμβέλειας των δραστηριοτήτων  σας έχουμε αναπτύξει ένα διεθνές δίκτυο συνεργατών οι οποίοι μοιράζονται τις ίδιες αξίες και είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν για την επίλυση  των πλέον πολυσύνθετων εγχώριων και διεθνών εμπορικών συναλλαγών .
Το γραφείο Μιχαλοπούλου και Συνεργάτες και η ομάδα του διαθέτει εξαιρετικό ταλέντο και επαγγελματισμό, μεμονωμένα δε, έχουν αναπτύξει σημαντική νομική εμπειρία εργαζόμενοι για  διεθνή  δικηγορικά γραφεία, πολυεθνικές εταιρείες του ιατρικού, ιατροτεχνολογικού και φαρμακευτικού κλάδου και του ευρύτερου τομέα   ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών.
Κατανοώντας πλήρως την αξία της ταχύτητας  της εξέλιξης στον επιχειρηματικό κόσμο,
ανταποκρινόμαστε  παρέχοντας υποστήριξη καθώς και άμεσες και επικαιροποιημένες λύσεις  για  πελάτες μας.

Τομείς εξειδίκευσής μας είναι:

Τομείς

Ιατρικό Δίκαιο

Η νομική πρακτική σε Ιατρικά θέματα  προϋποθέτει βαθειά και εμπεριστατωμένη γνώση των τρεχουσών και επερχόμενων νομικών  ζητημάτων και δέσμευση για εργασία μαζί με θεσμούς και ασθενείς. Η εξειδικευμένη και αφοσιωμένη ομάδα μας εργάζεται σε θέματα Τηλεϊατρικής,Συναίνεσης σε κλινικές μελέτες, εξειδικευμένης, εξατομικευμένης θεραπείας, ζητήματα χρηματοδότησης καθώς και σε τομείς που σχετίζονται με παιδιά, κληρονομιές και αμφισβητήσεις και ιδιοκτησία ασθενούς καθώς οι ασθενείς είναι εξουσιοδοτημένοι να συμμετάσχουν στενά σε αποφάσεις σχετικά με τις θεραπείες τους.
Επίσης παρέχουμε ευρεία προγράμματα κατάρτισης για κλινικό και νοσοκομειακό διοικητικό προσωπικό που περιλαμβάνουν μεθόδους εξασφάλισης συναίνεσης, αποφεύγοντας οποιαδήποτε παραβίαση απορρήτου και λήψη προηγούμενης συναίνεσης σε καθημερινό επίπεδο. Όποιες και αν είναι οι θεσμικές ανησυχίες σας ή οι προσωπικές σας φιλοδοξίες, εμείς θα επιστρατεύσουμε την τεχνογνωσία και εμπειρία μας ώστε να διαμορφώσουμε αποδοτικές και αποτελεσματικές νομικές ιατρικά λύσεις για την επίτευξη των στόχων σας.

Φαρμακευτικό Δίκαιο

Εάν η επιχείρηση σας χρειάζεται επιχειρηματική, εμπορική συμβουλή και καθοδήγηση, αντιμετωπίζει θέματα συμμόρφωσης και εταιρικής διακυβέρνησης ή χρειάζεται εξειδικευμένη γνώση για θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Προστασίας Δεδομένων, Παράλληλου Εμπορίου, Κλινικής Αμέλειας, Δημοσίων Προμηθειών, θα έχετε πλήρη κάλυψη των αναγκών σας από τους εξειδικευμένους  συνεργάτες μας στο δίκαιο υγείας. Επιπλέον, η εμπειρία μας είναι αξιοσημείωτη παρέχοντας συμβουλές σε θέματα που εγείρονται από κλινικές δοκιμές φαρμάκων και έρευνας καθώς και άδειες παραγωγής και έγκρισης κυκλοφορίας προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης ενώ η εξειδίκευσή μας εκτείνεται και σε όλο το φάσμα των νομικών ενεργειών που απαιτούνται για την γνωστοποίηση και διανομή καλλυντικών προϊόντων και συμπληρωμάτων διατροφής. Η βαθειά μας γνώση όσον αφορά στα εταιρικά, εμπορικά ζητήματα  του ιατρικού δικαίου διασφαλίζει την προσοχή μας στην οικονομική πλευρά τωνΔοκιμών των φαρμάκων καθώς και στις πτυχές διαχείρισης ρίσκου των Κλινικών Δοκιμών και Iατρικών Πρωτοκόλλων.

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Τα Iατροτεχνολογικά προϊόντα είναι στην πρώτη γραμμή βελτίωσης της συνολικής ποιότητας ζωής, δια μέσου της  καινοτομίας και ανακάλυψης. Οι δικηγόροι μας συνδυάζουν την οξεία επιστημονική κατάρτιση, τη νομική τεχνογνωσία και εμπειρία  με την επιχειρηματική αντίληψη  ούτως ώστε να προστατέψουν τα συμφέροντα των πελατών μας και να μεγιστοποιήσουν  προληπτικά την αξία τους. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τις επιστήμες ζωής σε όλα τα στάδια της εμπορικής τους ανάπτυξης.

Βαθειά γνώση της βιομηχανίας και των ρυθμιστικών αλλαγών σε συνδυασμό με την εκτεταμένη in- house εμπειρία που αποκτήθηκε από την εργασία μας σε κορυφαίες πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες υγείας βοηθούν τους πελάτες μας να περιηγηθούν στο πολύπλοκο νομικό πλαίσιο που διέπει τα Ιατροφαρμακευτικά Προϊόντα. Ανάπτυξη προϊόντων, Προστασία, Κυκλοφορία, Τιμολόγηση καθώς και συμμετοχή σε Δημόσιους Διαγωνισμούς, Αντιμονοπωλιακό και Παράλληλο εμπόριο, Προστασία Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, Βιοτεχνολογία, Κτηνιατρικά, FDA, πρακτικές μάρκετινγκ Εντομοκτόνων, ζητήματα Αποζημιώσεων, Δίκαιο Καταναλωτών, Ιατρική Ευθύνη και Αμέλεια, χορήγηση Αδειών, Παγκόσμια Συμμόρφωση σε θέματα Δωροδοκίας είναι κάποια από τα θέματα που συνεχίζουμε να διερευνούμε σε καθημερινή βάση.

IC Technology

Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και η συνακόλουθη ραγδαία ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που παρέχουν οι εταιρείες σήμερα, καθιστά αναγκαία την εναρμόνιση όλων των διαδικασιών που εφαρμόζουν ούτως ώστε να διασφαλίζεται ικανοποιητικά η πλήρης συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς και ευρωπαϊκούς νόμους και κανονισμούς σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και το δίκαιο νέων τεχνολογιών(m-health). Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνουμε για λογαριασμό των πελατών μας όλο το φάσμα νομικών ενεργειών που απαιτούνται για την νομική ετοιμότητα τους απέναντι στις απαιτήσεις του ψηφιακού κόσμου, όπως ενδεικτικά σύνταξη όρων χρήσης, διαμόρφωσης πολιτικής απορρήτου ειδικά προσαρμοσμένης στις ανάγκες και δραστηριότητα της επιχείρησης, σύνταξη εμπορικών συμφωνητικών, διασφάλιση των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας παράλληλα με day-to-day υποστήριξη σε όλο το φάσμα ενεργειών της.

Δείτε εδώ μία πλήρη λίστα των υπηρεσίων μας.