Επισκόπηση Παράλληλου Εμπορίου στη Φαρμακευτική Βιομηχανία – Πρόσφατες Νομολογιακές Εξελίξεις

/ / ΜΜΕ & Εκδηλώσεις

H παρουσίαση αυτή παρουσιάζει πρόσφατες Ελληνικές νομολογιακές εξελίξεις αναφορικά με το παράλληλο εμπόριο στη φαρμακευτική βιομηχανία. Εγκύκλιοι, νομοθεσία και ιστορικό.

 

[slideshare id=37525713&doc=lgparalleltrade30-140731022452-phpapp01]