Δημόσιες Προμήθειες Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

/ / ΜΜΕ & Εκδηλώσεις

Η παρουσίαση αυτή περιλαμβάνει νομικές εξελίξεις αναφορικά με τις δημόσιες προμήθειες ιατροτεχνολογικών προϊόντων – μετά την ισχύ του Παρατηρητηρίου Τιμών.
Συγκεκριμένα, θα βρείτε:
– Ιστορική Αναδρομή Δημοσίων Προμηθειών (2010-2013)
– Νομιμοποιήσεις Δαπανών ΠΡΟ Παρατηρητηρίου Τιμών
– Νομιμοποιήσεις Δαπανών ΜΕΤΑ το Παρατηρητήριο Τιμών
– Εγκρίσεις Ενταλμάτων & Ελεγκτικό Συνέδριο

 

[slideshare id=37525864&doc=lg1013-140731023115-phpapp01]