Γενική Συνέλευση μέσω Τηλεδιάσκεψης

/ / ΜΜΕ & Εκδηλώσεις

Γενική Συνέλευση μέσω Τηλεδιάσκεψης. Νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (20/03/2020) επιτρέπει σε όλα ανεξαιρέτως τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες να διεξάγουν τις Γενικές τους Συνελεύσεις μέσω τηλεδιάσκεψης. Στο βίντεο που ακολουθεί, ο νομικός μας Isidoros Skavdis εξηγεί με πρακτικά βήματα πώς μπορείτε να διασφαλίσετε τόσο τα προσωπικά δεδομένα όσο και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που δημοσιοποιούνται κατά τη διάρκεια μιας Γενικής Συνέλευσης: από την αξιοποίηση εξειδικευμένων links μέχρι την ορθή χρήση εργαλείων όπως η κάμερα και το μικρόφωνο.

#privacylaw #datasecurity #dataprivacy #GDPR #compliance