Βιοομοειδή, Ορφανά, Προηγμένης Θεραπείας Φάρμακα: Επίκαιρα νομικά ζητήματα (ΕU/US)

/ / ΜΜΕ & Εκδηλώσεις

Mία γρήγορη και επίκαιρη επισκόπηση της βιομηχανίας της Βιοτεχνολογίας και ειδικότερα της «Κόκκινης Βιοτεχνολογίας» και των νομικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα. Δικαστικές υποθέσεις, επιχειρηματικά παραδείγματα  και αναφορές στα σύγχρονα κανονιστικά ζητήματα ενεργούν ως σημεία αναφοράς για να εμβαθύνει κανείς σε αυτήν την ακμάζουσα βιομηχανία.